Jongerenorganisaties voor sociaal-emotionele vaardigheden in het curriculum

17 mei 2023

Jongerenorganisaties hebben dinsdag 16 mei de petitie ‘Neem sociale en emotionele vaardigheden op in het curriculum’ overhandigd aan de Tweede Kamer.

De boodschap is door veel jongerenorganisaties onderschreven in aanloop naar het debat ‘curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden’ op 22 mei aanstaande. De jongerenorganisaties zijn CNV Jongeren, LAKS, DWARS, ExpEx, FNO GeestKracht, Augeo Jongerentaskforce, Jeugdwelzijnsberaad, JOB MBO, Jonge Democraten, PINK!, Jongerenraad Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnland, JongPIT, Lieve Mark, NJR en UNICEF Jongerenpanel. 

Oproep jongerenorganisaties 

De jongerenorganisaties geven aan dat jongeren steeds meer onder druk staan en zich zorgen maken over hun toekomst. Een stevige basis voor jongeren om gezond op te groeien, zich breed te ontwikkelen, met tegenslag om te gaan en zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt én het leven is daarom nodig. Jongeren geven aan zich af te vragen of het huidige onderwijs die stevige basis wel kan geven. De herziening van het curriculum biedt kansen, maar legt de focus op hun cognitieve ontwikkeling. Dit sluit niet aan bij de behoefte van jongeren om zich breed te ontwikkelen én zich voor te bereiden op de rest van hun leven. Het versterken van sociale en emotionele vaardigheden is daarvoor essentieel. 

Reactie VO-raad 

School is een plek waar jongeren gezond en veilig moeten kunnen opgroeien. De VO-raad vindt het belangrijk dat de brede ontwikkeling van leerlingen centraal staat en dat de focus niet alleen ligt op de cognitieve ontwikkeling. Binnen het onderwijs moet er aandacht zijn voor het versterken van het welbevinden van leerlingen. Sociaal-emotionele vaardigheden maken hier onderdeel vanuit. 

Op verschillende manieren zetten wij ons in voor het versterken van het welbevinden van leerlingen. Dit doen we onder andere door scholen via het programma Gezonde School te ondersteunen bij het integraal werken aan welbevinden. Daarnaast faciliteert de VO-raad het Leernetwerk Welbevinden en organiseren we, samen met diverse partners, webinars voor leraren. Ook zet de VO-raad zich, samen met LAKS, in voor de vermindering van toets- en prestatiedruk in het voortgezet onderwijs. Daarmee beogen beide organisaties het welbevinden van leerlingen te bevorderen, de motivatie van leerlingen voor het leren te versterken en zodoende een positieve bijdrage te leveren aan de leerresultaten.