Kabinet compenseert gevolgen stijging pensioenpremie

25 november 2016

Het kabinet heeft besloten de gevolgen van de stijging van de pensioenpremie van het ABP te compenseren. De VO-raad en de PO-Raad zijn hier tevreden mee. Paul Rosenmöller, die de bespreking namens de onderwijssector voerde: ‘Met deze compensatie kunnen we ook de in de cao aangegane verplichtingen financieren.’

Het ABP heeft besloten om volgend jaar de totale pensioenpremie voor ambtenaren te verhogen met ruim 2 procent. Deze premiestijging heeft gevolgen voor de loonkosten van werkgevers. Het kabinet compenseert deze extra loonkosten uit een financiële meevaller van 4,3 miljard euro. Achter de schermen is hier door de onderwijssector hard voor gevochten.