Kabinet presenteert investeringsfonds voor onderwijs en vijf andere domeinen

18 december 2019

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft namens het kabinet de uitgangspunten voor het eerder aangekondigde investeringsfonds op 13 december 2019 gepresenteerd. Hij deed dit in een brief aan de Tweede Kamer op 13 december 2019. Het doel van de investeringen is het duurzame verdienvermogen van Nederland op de lange termijn versterken. De brief noemt kennis als een centrale randvoorwaarde voor welvaartsontwikkeling.

Na een analyse signaleert het kabinet zes domeinen die samen 'een groeisprong mogelijk maken’. Eén van die domeinen (en als eerste benoemd) is ‘talent ontwikkelen’.

De 6 domeinen:

  1. Talent ontwikkelen
  2. Talent doorontwikkelen
  3. Iedereen doet mee
  4. Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen
  5. Verbeteren bereikbaarheid
  6. Transities benutten (CO2, energie en circulaire economie)
     

Investeren in nieuwe leervormen en data

Er moet een kwaliteitssprong worden gerealiseerd door te investeren in nieuwe, digitaal ondersteunende, interactieve leervormen en verstandig gebruik wordt gemaakt van data. Volgens het kabinet levert dat kostbare tijd op voor leraren, schoolleiders en bestuurders. Hiervoor komt er een langjarig traject voor het ontwikkelen, testen en uitrollen van digitale hulpmiddelen.

Vooral op het gebied van kennisontwikkeling ziet dit kabinet kansen om te investeren met het investeringsfonds. In de loop van 2020 worden plannen uitgewerkt. Het is aan de volgende kabinetten in de komende decennia om te blijven investeren in de zes domeinen.

Breed actieplan gericht op curriculum en digitale hulpmiddelen

Om de gewenste kwaliteitssprong te kunnen maken komt er een breed actieplan. Het actieplan voor het funderend onderwijs is gericht op het curriculum en op digitale hulpmiddelen. Daarvoor zal het ministerie van OCW samenwerken met scholen, koepels, inhoudelijke experts en ICT-professionals.

De VO-raad vindt het een logische en goede keuze om talentontwikkeling te noemen als een van de zes domeinen waarin geïnvesteerd moet worden. Samen met de PO-Raad zullen wij actief meedenken en voorstellen doen over op welke wijze de investeringen het meeste bijdragen aan de ontwikkeling van het funderend onderwijs.