Kader praktijkgericht havo-vak beschikbaar

04 februari 2021

Het Havoplatform heeft een kader ontwikkeld voor een praktijkgericht havo-vak. De ervaringen met een praktijkvak op de havo zijn dat het leerlingen uitdaagt en stimuleert om hun talenten te ontdekken, en bijdraagt aan een betere voorbereiding op het kiezen van een vervolgopleiding in het hbo.

Het kader van het Havoplatform helpt havo-opleidingen en hbo-instellingen die in de regio een praktische verdieping in de havo willen realiseren. De initiatiefnemers vragen de minister om het praktijkgerichte vak te erkennen als examenvak voor de havo.

Verschillende havo-opleidingen hebben al jaren een praktijkgericht onderdeel in hun programma opgenomen, zoals praktijkvakken, business classes, techlabs, medialabs, projecten en stages. De positieve ervaringen hiermee waren voor het Havoplatform, evenals de VO-raad een pleitbezorger voor een praktijkgericht havo-vak, aanleiding om met bijna dertig scholen een gezamenlijk kader voor dit vak te ontwikkelen. Het kader beschrijft de uitgangspunten, inhoud en vormgeving van een praktijkgericht havo-vak. Enkele elementen uit het kader, HavoP genaamd, zijn dat het gebaseerd is op competenties die relevant zijn voor een vervolgstudie in het hbo, een duidelijke LOB-component heeft en scholen zelf – in samenwerking met het regionale hbo- inhoudelijke invulling aan het vak kunnen geven.

Praktijkgericht onderdeel in havo curriculum

Samen met de Vereniging Hogescholen steunt de VO-raad een praktijkgericht onderdeel in het havo-curriculum. We zijn dan ook verheugd dat de minister het voornemen heeft om een praktijkgericht programma te ontwikkelen voor het havo. In 2021 wordt geïnventariseerd welke wensen er leven in het veld om toe te gaan werken naar examenprogramma’s. Tot het zover is, vragen we de minister om het praktijkgerichte havo-vak vanaf het volgend schooljaar als meetellend schooleigen examenvak te erkennen voor scholen die dit aanvragen.

Brochure bekijken

U kunt de brochure van het Havoplatform met de beschrijving van het kader voor een praktijkgericht vak downloaden.