Kamerleden met onderwijsveld om de tafel over maatwerk

14 april 2016

De vaste kamercommissie Onderwijs sprak op 13 april 2016 tijdens een rondetafelgesprek over maatwerk en flexibilisering onder meer met drie VO-scholen die inspirerende voorbeelden van hun maatwerk lieten zien.

Tijdens het rondetafelgesprek stelden de Kamerleden vragen aan de scholen, de VO-raad en andere vertegenwoordigers uit het onderwijsveld over wat de invoering van een maatwerkdiploma en de wet- en regelgeving betekent. De kamercommissie liet zich informeren in aanloop naar het Algemeen Overleg over flexibilisering en maatwerk op 28 april 2016.

Stappen staatssecretaris voor flexibilisering mogen verder gaan

De deelnemers vinden de voorstellen van de staatssecretaris voor meer maatwerk en flexibilisering in het voortgezet onderwijs een beweging in de goede richting en belangrijke eerste stappen. Het gaat dan om vermelding op het diploma van de vakken die afgerond zijn op een hoger niveau, het recht op maatwerk voor leerlingen en de mogelijkheid om het examen te herkansen op het oude niveau.

Volgens zowel de scholen als de VO-raad mogen de voorstellen op een aantal punten nog wel verder gaan. Zij riepen de Tweede Kamer op om:  

  • het afsluiten van vakken op een lager niveau mogelijk te maken;
  • het plusdocument onderdeel van een diploma op maat te maken; 
  • zowel leerlingen (via de zak/slaag-regeling) als scholen (via de opbrengstenkaart) te compenseren voor het volgen van vakken op een hoger niveau.

LAKS: geen recht op excellentie maar recht op maatwerk

Bijzonder was het pleidooi van LAKS-voorzitter Andrej Josic die aansloot bij de scholen. "Het belonen van alleen vakken op een hoger niveau is het recht op excellentie in plaats van het recht op maatwerk." LAKS deed het voorstel om het mogelijk te maken dat extra vakken op een lager niveau kunnen worden afgesloten en pleitte voor het belang van het plusdocument. 

Ouders & Onderwijs: Het maatwerkdiploma is niet de kern maar wel het sluitstuk

Ouders & Onderwijs omarmt het diploma op maat als middel en sluitstuk om tot beter onderwijs te komen dat aansluit op de verschillen tussen leerlingen. Samen met de VO-raad en de MBO Raad pleitten zij ervoor dat de nadelen van de vroege selectie beperkt kunnen worden als maatwerk en flexibiliteit hand in hand gaan met gemengde adviezen en bredere en langere brugperiodes. Het is daarbij belangrijk dat juist kinderen van lager opgeleide ouders hiervan profiteren.

VH en VSNU: onderzoek of we leerlingen kunnen toelaten op individuele basis

De Vereniging Hogescholen en de VSNU staan positief tegenover het vermelden van vakken op een hoger niveau op het diploma maar willen ook garanties dat het civiel effect en de waarde van de verschillende diploma’s onaangetast blijven. Mede daarom stemmen zij in met experimenten over de toelating voor eenzijdig cognitief getalenteerde leerlingen, zoals dat nu bestaat in de vorm van een colloquium doctum. 

Op de vraag van de Tweede Kamer waarom dat niet direct ingevoerd kan worden, antwoordde de VSNU dat het goed is eerst te experimenteren met deze vorm van toelating om te weten wat de effecten zijn. Opleidingen hebben dan de tijd zich in te stellen op de toelating van eenzijdig cognitief begaafde leerlingen die zich melden bij een opleiding waarvoor nu geen toelating mogelijk is.

Download: