Kansengelijkheid bevorderen met doorstroomprogramma’s po-vo? Vraag subsidie aan

04 maart 2019

Basisscholen en middelbare scholen kunnen tot 31 mei gezamenlijk subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van zogenoemde doorstroomprogramma’s po-vo. Doel van deze programma's is om te bevorderen dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten in het voortgezet onderwijs en dat niveau ook zo veel mogelijk vasthouden.

De doorstroomprogramma’s richten zich op leerlingen die bij de overgang naar het voortgezet onderwijs een hoger niveau aankunnen en dit ook ambiëren, maar volgens hun school hierbij extra begeleiding nodig hebben, omdat zij vanuit hun omgeving minder vanzelfsprekend hulpbronnen vanuit economisch, sociaal en cultureel perspectief tot hun beschikking hebben (gehad). 

De subsidie voor de doorstroomprogramma's wordt beschikbaar gesteld vanuit het Actieplan Gelijke Kansen. Het ministerie van OCW trekt hiervoor in 2019 ruim zestien miljoen euro uit. Per deelnemende leerling is 1000 euro beschikbaar, met een maximum van 124 leerlingen per doorstroomprogramma po-vo.

Een doorstroomprogramma moet inzetten op ouderbetrokkenheid en cognitieve en/of metacognitieve vaardigheden. Daarnaast is - om gelijke kansen van leerlingen te bevorderen - inzetten op de omgevingsfactoren en de thuissituatie deze keer ook een nadrukkelijke subsidievoorwaarde.

Subsidie aanvragen

Subsidieaanvragen kunnen tot 31 mei 2019 worden ingediend via een aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Op deze website vindt u ook meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure. Voor inhoudelijke ondersteuning over de ontwikkeling en uitvoering van doorstroomprogramma’s kunt u contact opnemen via doorstroomprogrammas@vo-raad.nl.