Kansengelijkheid moet plek krijgen in regeerprogramma

04 juli 2024

In het hoofdlijnenakkoord schetst het nieuwe kabinet de ambities op het terrein van het voortgezet onderwijs. Deze ambities worden verder uitgewerkt en geconcretiseerd in een regeerprogramma. In een brief aan de bewindslieden van en voor onderwijs heeft de VO-raad aandacht gevraagd voor een aantal punten die een plek zouden moeten krijgen in het regeerprogramma.

Belangrijk aandachtspunt is het ontbreken van het bevorderen van kansengelijkheid in het hoofdlijnenakkoord: ‘We hopen dat dit in het regeerprogramma wordt hersteld.’

Andere onderwerpen waar de VO-raad aandacht voor vraagt zijn onder andere de curriculumherziening en verbetering van basisvaardigheden in samenhang met brede vorming, aanpak van het tekort aan leraren en schoolleiders en de herijking van besturing en toezicht in het vo.

Over de bekostiging van het onderwijs staat in de brief: ‘Wij juichen het toe dat het nieuwe kabinet de confetti aan subsidies wil vervangen door solide structurele bekostiging. Die bekostiging moet dan wel toereikend zijn. Dit gaat moeilijk samen met de aangekondigde bezuinigingen. Herstellen gaat niet zonder investeren.’