Kennisagenda voor het onderwijs gelanceerd

06 april 2022

Op 5 april is de eerste ‘Kennisagenda voor het onderwijs’ gelanceerd. Voor deze agenda is gekeken welke thema’s de grootste impact hebben op de onderwijskwaliteit, en aan welke kennis nog behoefte is in de sector om met deze thema’s aan de slag te gaan. De agenda moet de komende periode zo richting bieden voor onderwijsonderzoek en kennisdeling. Op basis van de vastgestelde thema’s en kennisvragen kunnen onderwijsprofessionals en onderzoekers – zowel school- als sectorbreed - in gesprek gaan, kennis en voorbeelden delen en nader onderzoek doen.

De sectorraden en het NRO, initiatiefnemers van de Kennisagenda, willen zo een impuls geven aan onderwijsonderzoek - dat aansluit bij de vragen uit het veld - en het delen van bestaande onderzoeks- en praktijkkennis. Scholen kunnen dan op een meer ‘evidence informed’ manier aan de slag met het verder versterken van de onderwijskwaliteit.

De thema’s van de kennisagenda – geselecteerd door leraren, schoolleiders, bestuurders, beleidsmakers, lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers – zijn: 

  • School als lerende en professionele organisatie;
  • Kennis en vaardigheden van leerlingen;
  • Toegang tot inclusieve(re) leeromgeving;
  • Gelijke kansen;
  • Technologie in het onderwijs;
  • Kwalificaties van toekomstige leraren en kwaliteit opleiding.
     

Terugblik feestelijke lancering Kennisagenda 

Op 5 april werd de Kennisagenda voor het onderwijs gelanceerd vanuit de NWO-studio. Hierbij gingen zes panelleden in gesprek over de thema’s uit de agenda en de betekenis voor hun werk.  Bekijk de uitzending terug op de NRO-website.