Kennisrotonde ook in 2017 in te zetten voor beantwoording onderwijsvragen

24 november 2016

Onderwijsprofessionals met vragen over de onderwijspraktijk kunnen voor de beantwoording van deze vragen ook in 2017 terecht bij de Kennisrotonde. Het ministerie van OCW heeft - op basis van een positieve evaluatie - besloten de subsidiëring van dit online loket te continueren.

De Kennisrotonde beantwoordt kennisvragen uit en over het onderwijs op basis van wetenschappelijke kennis. Onderwijsprofessionals kunnen hier terecht met vragen als ‘Wat zijn effectieve methoden om de motivatie van leerlingen te verbeteren?’, of ‘Is het waar dat zelfsturing bijdraagt aan betere leerlingprestaties?’ Waar mogelijk worden deze vragen beantwoord op basis van beschikbare literatuur en/of raadpleging van deskundigen. Wanneer dit geen bruikbaar antwoord oplevert, wordt geprobeerd de vraag te beantwoorden via lopend of nieuw onderzoek. Alle vragen en antwoorden worden verzameld op de website van de Kennisrotonde en zijn hier voor iedereen kosteloos in te zien. 

Doel van de Kennisrotonde is om de voor het onderwijs relevante wetenschappelijke kennis beter te ontsluiten, zodat onderwijsprofessionals deze kennis kunnen gebruiken in de dagelijkse onderwijspraktijk. 

De Kennisrotonde werd begin 2016 als pilot gelanceerd door het ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Onderwijscoöperatie, en ondergebracht bij het NRO. Inmiddels is een evaluatie van de Kennisrotonde uitgevoerd, waaruit bleek dat dit online loket voorziet in een behoefte. Er zijn het afgelopen jaar ruim 130 vragen ingediend, en bijna de helft is – met een gemiddelde waardering van 7,7 voor de bruikbaarheid – beantwoord. Op basis van deze evaluatie heeft het ministerie van OCW besloten om de subsidiering van de Kennisrotonde te continueren.