Kennistafel publiceert plannen voor kwaliteitsimpuls leesonderwijs

06 december 2021

Hoe kunnen we een kwaliteitsimpuls geven aan het leesonderwijs en daarmee de dalende leesvaardigheid van leerlingen een halt toebrengen? Op 6 december heeft de Kennistafel Effectief Leesonderwijs het visiestuk ‘Beter leesonderwijs: van weten naar doen!' gepubliceerd, met daarin een aantal actiepunten. Het visiestuk vormt het startpunt voor activiteiten in het komende jaar, die de Kennistafel samen met het onderwijs wil uitvoeren.

De actiepunten richten zich op het ‘tot een prioriteit maken van het leesonderwijs’, het verzamelen en verspreiden van kennis en voorbeelden over effectief leesonderwijs en het ondersteunen van veranderingsprocessen binnen scholen en lerarenopleidingen. Naast het overzicht van plannen wordt in het stuk ook beschreven wat uit onderzoek al bekend is over de elementen van goed leesonderwijs. Verder wordt onderstreept dat alle lagen in de school - van bestuur tot docent - een rol vervullen bij het realiseren van goed leesonderwijs.


Over de Kennistafel 

De Kennistafel Effectief Leesonderwijs is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het NRO, en wil uitwisseling tot stand brengen tussen wetenschappelijke onderzoekers van hogescholen en universiteiten, onderwijsexperts van kennisinstituten en professionals uit de praktijk. Doel van de Kennistafel is om te kijken hoe recente wetenschappelijke inzichten (nog beter) in de praktijk van het leesonderwijs kunnen worden gebruikt en welke vragen nader wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek behoeven. 

Zie voor meer informatie over de Kennistafel Effectief Leesonderwijs de website van het Platform Samen Onderzoeken