Keuzeproces leermiddelen kan effectiever

05 juni 2018

Scholen hebben moeite om overzicht te krijgen in het leermiddelenaanbod op de markt en vinden het lastig om de onderwijsvisie te vertalen naar een leermiddelenbeleid. Daardoor kiezen ze vaak nog voor leermiddelen en nieuwe lesmethoden die hun streven naar maatwerk in de klas niet optimaal ondersteunen. Dit blijkt uit de onlangs gepubliceerde 'Verkenning proces leermiddelenkeuze'.

Kennisnet en SLO voerden deze ‘Verkenning proces leermiddelenkeuze’ uit in 2017 in het kader van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Het onderzoek richtte zich op twee vragen. Hoe kan het selectieproces van leermiddelen beter worden ondersteund, zodat scholen weloverwogen kunnen kiezen uit het aanbod, gebaseerd op hun visie en werkwijze? En: welke instrumenten kunnen hierbij ondersteunen?

Drie oplossingsrichtingen voor een effectiever proces

Omdat de knelpunten in het keuzeproces voor leermiddelen op meerdere vlakken blijken te liggen, worden drie oplossingsrichtingen voorgesteld in het onderzoek:

  • Creëer meer transparantie in het aanbod. Verzamel en communiceer objectieve informatie over beschikbare leermiddelen en werk met reviews van gebruikers.
  • Ondersteun het keuzeproces in de scholen. Ontwikkel tools en hulpmiddelen die scholen ondersteunen en faciliteren bij hun keuzeproces voor passende leermiddelen.
  • Vergroot het zelflerend vermogen van de sector. Bevorder de expertise in het keuzeproces voor leermiddelen door scholing en kennisdeling.
     

Aan de slag met aanbevelingen

De VO-raad gaat de komende tijd aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport. Zo gaan we met de aanbieders en distributeurs van leermiddelen in gesprek over het transparant en objectief ontsluiten van informatie over leermiddelen. Daarnaast zal de VO-raad in zijn ondersteuningsstructuur aandacht schenken aan het leermiddelenbeleid van scholen, het curriculumbewustzijn van docenten en de organisatorische vraagstukken die daaraan verbonden zijn. Hierbij wordt samengewerkt met Kennisnet, dat scholen al ondersteuning biedt rond het kiezen van passende leermiddelen. 

Tot slot ziet de VO-raad ook een belangrijke rol weggelegd voor de pas opgerichte ICT-inkoopcoöperatie SIVON. Binnen deze coöperatie onderzoeken enkele schoolbesturen in de 'Special Interest Group Leermiddelen' momenteel al of en hoe zij effectiever en efficiënter leermiddelen kunnen inkopen.

Aanleiding voor verkenning

De ‘Verkenning proces leermiddelenkeuze’ is opgezet naar aanleiding van twee eerdere rapporten: het Evaluatierapport van de Wet Gratis Schoolboeken en het rapport ‘Kwaliteit, betrouwbaarheid of innovatie?’ Hieruit bleek dat innovatie in de markt van leermiddelen maar moeizaam tot stand kwam en dat het huidige aanbod leermiddelen niet goed aansloot bij de (nieuwe) vragen uit het onderwijs.