Aandacht nodig voor kind met ouder in detentie

09 november 2017

Op dinsdag 7 november 2017 presenteerde kinderombudsman Margrite Kalverboer een bijzonder advies dat zij samen met jongere ervaringsdeskundigen heeft opgesteld. Precieze cijfers zijn niet bekend, maar zo’n 25.000 kinderen maken mee dat een ouder in de gevangenis terechtkomt. Op basis van ervaringsverhalen worden aanbevelingen geformuleerd voor deze groep kinderen/jongeren, die zich vaak heel alleen en in de steek gelaten blijken te voelen.

Het verhaal van deze jongerenambassadeurs van Exodus is aangrijpend; soms zijn kinderen aanwezig bij de arrestatie van hun vader of moeder, worden zonder uitleg bij een pleeggezin geplaatst of horen van het ene op het andere moment niets meer van een ouder die in het buitenland opgepakt blijkt te zijn.
Tijdens de presentatie van het advies gaven zeven jongeren een toelichting op hun ervaringen (een impressie via het NOS Jeugdjournaal). Lotgenotencontact blijkt ook hier erg belangrijk te zijn. De stichting Exodus begeleidt jongeren, ook bij bezoek aan gevangenissen. Ze doen dit door inzet van vrijwilligers.

Aanbevelingen voor het onderwijs

Specifiek voor het onderwijs is ook een aantal aanbevelingen geformuleerd. Zo kan het al helpen als er een foldertje of boek bij de decaan aanwezig is om een realistische beeldvorming van een gevangenis te bevorderen. Ook iemand binnen de school bij wie een leerling terecht kan is belangrijk. Vaak is wel bekend dat de ouder van een leerling in de gevangenis zit, maar wordt er òver de leerling gesproken en niet met de leerling. Deze leerlingen willen graag in gesprek bijvoorbeeld over de vraag of zij iets willen vertellen in de klas en zo ja, hoe ze dat het best kunnen aanpakken. Ook vragen zij om begrip of enige flexibiliteit als hun schoolprestaties minder worden of als zij vrij vragen om bij hun ouder op bezoek te kunnen gaan. De leerlingen willen geen stigma, medelijden of een andere behandeling, maar wel een luisterend oor en begrip.
Het is van belang dat de ouder in detentie toch zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kind betrokken blijft. In dit kader zijn het 10-minutengesprek of het meemaken van de diploma-uitreiking via skype, hoewel nog redelijk nieuw, essentieel en dit kan het verschil maken voor de band tussen ouder en kind. Voor meer informatie is er de infographic van de kinderombudsman beschikbaar.