Kinderombudsvrouw lanceert toolkit om te komen tot ‘kinderrechtenproof’ besluiten

19 november 2019

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft een toolkit 'Het beste besluit voor het kind' gelanceerd. Iedereen die beroepsmatige beslissingen neemt voor kinderen kan met behulp hiervan in vier praktische stappen een beslissing nemen waarbij het belang van het kind voorop staat.

De toolkit is gebaseerd op het Kinderrechtenverdrag, dat op 19 november dertig jaar bestond. Volgens het Kinderrechtencomité moet bij alle besluiten over kinderen hun belang de eerste overweging zijn. Dit is nog niet altijd het geval, aldus de Kinderombudsvrouw. Bij de besluiten die (onderwijs)professionals moeten nemen voor kinderen, is het soms lastig om vanuit het kind te denken; zij hebben immers hierbij vaak ook te maken met allerlei andere belangen, regels, financiële beperkingen en druk vanuit de buitenwereld. De toolkit kan helpen om te werken vanuit de kernvraag ‘Wat heeft het kind nodig en hoe gaan we dit realiseren’, en zo het beste besluit voor het kind te nemen.

Kern van de toolkit is een stappenplan, waarbij de richtlijnen van het Kinderrechtencomité zijn vertaald in vier praktische stappen die iedereen kan gebruiken bij het nemen van beslissingen voor kinderen.

Naast het stappenplan bevat de toolkit onder meer ook een vragenlijst voor kinderen, waarin ze kunnen aangeven wat voor hen belangrijk is en een checklist waarmee kinderen zelf kunnen controleren of bij de besluitvorming hiermee rekening is gehouden.