Koepelorganisaties ontwikkelen gedragslijn voor versterking regionale samenwerking rondom overstap vo-mbo

29 mei 2017

De VO-raad, PO-Raad, MBO Raad, VNG en Ingrado hebben een gedragslijn ontwikkeld, met behulp waarvan scholen, gemeenten en andere betrokken instellingen hun regionale samenwerking rondom de overstap vo-mbo kunnen versterken. Ook tekenden de partijen een bijbehorend convenant, waarin ze verklaren deze regionale samenwerking in hun achterban actief te zullen bevorderen.

Jaarlijks stappen ruim 150.000 jongeren over van het vo naar het mbo. Voor zo’n 8000 jongeren verloopt deze overstap niet probleemloos: zij komen na de zomer niet aan op het mbo (‘zomerlek’), vallen vroegtijdig uit op het mbo of switchen van opleiding. Om de overstap voor deze jongeren te verbeteren, is het belangrijk dat scholen, gemeenten en andere betrokken instellingen goed samenwerken: zowel als het gaat om het in het vizier houden van de jongeren als om het organiseren van de juiste ondersteuning voor hen.

De ontwikkelde gedragslijn biedt hen handvatten op dit vlak. In de gedragslijn staat beschreven waarover de partijen op regionaal niveau in elk geval afspraken moeten maken, om te komen tot één gezamenlijke, sluitende aanpak ter verbetering van de overstap vo-mbo voor (kwetsbare) jongeren. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over het samen organiseren van een doorlopende leerlijn LOB, en over welke partij op zogenaamde risicomomenten in de overstap (momenten waarop de formele verantwoordelijkheid van de ene partij overgaat naar een andere partij) de jongeren monitort, begeleidt en overdraagt. De gedragslijn kan zo als vertrekpunt dienen voor het opstarten van de samenwerking, of als evaluatie-instrument voor de regio’s die al afspraken hebben gemaakt en hun samenwerking verder willen versterken. 


Video's

‘Dit is mbo-uitblinker’ Angus (ROC Tilburg) haalde de handtekeningen voor het convenant op bij de koepelorganisaties.

Bekijk de introductievideo van de handtekeningenestafette:

Bekijk de ondertekening van het convenant door VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller:

Bekijk alle video's.