Advieskantoor KPMG evalueert de problemen met de distributie en toegang tot digitale leermiddelen waar een groot aantal scholen mee te kampen heeft gehad aan begin van dit schooljaar.

Het platform Edu-K – waaraan de VO-raad samen met distributeurs, uitgeverijen, softwareleveranciers en vertegenwoordigers van andere onderwijssectoren deelneemt – heeft afgesproken om de situatie gedegen te laten onderzoeken inclusief (een verkenning van) de mogelijke maatregelen die er genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen. De VO-raad vindt het belangrijk te weten wat er is fout gegaan en wil herhaling voorkomen. Het rapport moet rond de jaarwisseling gereed zijn.

Een onderdeel van het onderzoek is een enquête die de onderzoekers inmiddels hebben verstuurd naar de directe toegang-coördinatoren op vo-scholen. Een aantal van deze coördinatoren is ook uitgenodigd voor een interview. Later volgt ook een vragenlijst voor vo-bestuurders. De VO-raad roept scholen op deze enquêtes in te vullen.