Kwaliteitsagenda LOB VO ondertekend

08 februari 2018

Op donderdag 8 februari 2018 zetten de VO-raad, de NVS-NVL, de VvSL en het LAKS hun handtekening onder de Kwaliteitsagenda LOB VO. Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van LOB in hun onderwijs hebben de vier organisaties, gesteund door het ministerie van OCW, de agenda opgesteld.

De Kwaliteitsagenda LOB VO beschrijft de aspecten die aan de basis staan van goede LOB: Beleid, activiteiten, begeleiding en kwaliteitsbewaking. Het helpt scholen bij een sluitende aanpak: van visie en beleid naar concrete activiteiten en systematische kwaliteitsbewaking. Afhankelijk van de fase waarin een school zich bevindt, kan de kwaliteitsagenda dienen als startinstrument, inventarisatie-instrument en evaluatie-instrument. Het bestuur van de school evalueert jaarlijks met de MR het LOB-beleid en betrekt daarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens, waaronder ten minste de tevredenheid van de leerlingen. De Inspectie is met de agenda uitgerust om vo-scholen te benaderen over de verankering en invulling van LOB.

Download de Kwaliteitsagenda LOB VO

De betrokken partijen roepen scholen in het vo op aan de slag te gaan met de Kwaliteitsagenda LOB VO en hun visie op LOB en hun LOB-beleid expliciet vast te leggen in het schoolplan.

De Kwaliteitsagenda LOB VO vormt de invulling van de motie Duisenberg c.s. (november 2016), waarin de regering werd verzocht om tot landelijke normen voor LOB te komen. De ministers Van Engelshoven en Slob hebben de Kwaliteitsagenda naar de Tweede Kamer gestuurd.