Kwaliteitsagenda LOB voor het voortgezet onderwijs

30 november 2017

Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in hun onderwijs, hebben de VO-raad, het LAKS, de NVS-NVL en VvSL, ondersteund door het ministerie van OCW, de Kwaliteitsagenda LOB opgesteld. Scholen kunnen deze agenda gebruiken bij het realiseren van hun ambities op dit gebied.

De kwaliteitsagenda beschrijft de aspecten die aan de basis staan van goede LOB: beleid, activiteiten, begeleiding en kwaliteitsbewaking. Het Expertisepunt LOB - een gezamenlijk initiatief van de VO-raad en de MBO Raad - kan scholen ondersteunen door het delen van bewezen praktijkvoorbeelden, instrumenten en kennis op het gebied van LOB. Scholen kunnen er terecht met vragen over de implementatie van LOB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-ho).

Download de Kwaliteitsagenda LOB VO

De agenda is de uitwerking van de motie Duisenberg uit november 2016 waarin de regering wordt verzocht om te komen tot landelijke normen voor studieloopbaanbegeleiding. Ook in het mbo is een agenda voor LOB opgesteld. In het hoger onderwijs hebben de beide sectorraden en de studentenorganisaties afspraken gemaakt over de studiekeuzecheck.

Voortgang gemonitord

Het LAKS en de VO-raad zullen in de komende drie jaar eenmaal per jaar bijeenkomen om de voortgang van de Kwaliteitsagenda LOB te bespreken. Het bovensectoraal expertisepunt LOB zal hiervoor een gegevens verzamelen met behulp van een monitor.  

Uitval in vervolgonderwijs terugdringen

Jaarlijks volgen meer dan 950.000 leerlingen een opleiding in het voortgezet onderwijs. Vrijwel allemaal gaan ze daarna naar een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs. Helaas verloopt deze overstap niet altijd probleemloos. Te veel jongeren vallen uit of veranderen van opleiding, vaak omdat ze een verkeerde studiekeuze gemaakt hebben. Goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) kan helpen bij het maken van betere keuzes, door jongeren te begeleiden bij het ontdekken van hun mogelijkheden, talenten en passies en het ontwikkelen van een realistisch beeld van het vervolgonderwijs en het beroepsperspectief.