Kwaliteitskader Taal voor leermiddelen in de maak

03 juli 2024

Goede en wetenschappelijk onderbouwde leermiddelen dragen bij aan kwalitatief goed taalonderwijs. Tegelijkertijd geeft het merendeel van de Nederlandse onderwijsprofessionals aan dat er onvoldoende zicht is op de kwaliteit van leermiddelen. Er is bij scholen en educatieve uitgevers behoefte aan houvast bij het selecteren en ontwikkelen van kwalitatief goed leermateriaal dat gebaseerd is op kennis uit de wetenschap en de onderwijspraktijk. Om die reden heeft de Kennistafel Effectief Leesonderwijs een werkgroep opgericht die aan de slag gaat met een Kwaliteitskader Taal voor het basis- en voortgezet onderwijs.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit onderwijs, wetenschap en leermiddelenontwikkeling. Het streven is om het kwaliteitskader in het voorjaar van 2025 op te leveren. Begin komend schooljaar volgt een uitnodiging om mee te denken. De kennis en ervaring van meer onderwijsprofessionals en andere experts is onmisbaar bij het ontwikkelen van het kwaliteitskader.

De leden van de werkgroep zijn:

  • Prof. Dr. Yra van Dijk, hoogleraar Universiteit Leiden (voorzitter)
  • Margje van der Velden, leerkracht groep 4 en taal- en leescoördinator op basisschool De Luithorst
  • Matijs Lips, docent Nederlands op Volta in Beilen
  • Dr. Anneke Smits, lector Onderwijsinnovatie en ICT bij Hogeschool Windesheim
  • Dr. Joanneke Prenger, curriculumontwikkelaar Nederlands (po) bij het landelijk expertisecentrum voor het curriculum (SLO)
  • Annemarie Heuts, educatief uitgever namens de Branchevereniging Media Educatie Vak en Wetenschap (MEVW)
     

Groepsfoto werkgroep Kwaliteitskader Taal voor leermiddelen       Foto: Annick Roza Photography

Kennistafel Effectief Leesonderwijs 
De Kennistafel Effectief Leesonderwijs is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De Kennistafel wordt ondersteund vanuit het ministerie van OCW. Lees meer over de Kennistafel op de website van het Platform Samen Onderzoeken.