Kwaliteitswaaier biedt handvatten voor versterken begrijpend leesonderwijs

19 januari 2023

De Kennistafel Effectief Leesonderwijs heeft een kwaliteitswaaier ontwikkeld die onderwijsprofessionals kunnen gebruiken om samen het onderwijs in begrijpend lezen naar een hoger niveau te tillen. De waaier bestaat uit vier samenhangende kwaliteitskaarten voor leraren, leesdeskundigen, schoolleiders en bestuurders in het po en vo. Deze kaarten bevatten een overzicht van de bouwstenen van effectief leesonderwijs (met name gericht op leraren) en activiteiten waarmee je als onderwijsprofessional kan bijdragen aan effectief leesonderwijs op school.

De Kennistafel heeft in 2021 - op basis van beschikbare wetenschappelijke kennis - een visie ontwikkeld op effectief leesonderwijs. De kwaliteitswaaier is ontwikkeld aan de hand van deze visie. In de waaier wordt de beschikbare wetenschappelijke kennis over effectief begrijpend leesonderwijs samengevat en vertaald naar de praktijk. De kwaliteitswaaier biedt onderwijsprofessionals zo handvatten om op basis van wetenschappelijke kennis concreet aan de slag te gaan met het verder versterken van het onderwijs in begrijpend lezen. 

De vier verschillende kwaliteitskaarten waar de waaier uit bestaat, kunnen niet los van elkaar gezien worden. Juist de samenhang van de kaarten maakt het leesonderwijs effectief. We spreken daarom niet van losse kwaliteitskaarten, maar van samenhangende kaarten die gezamenlijk een kwaliteitswaaier vormen.

 

De Kennistafel Effectief Leesonderwijs is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het NRO. De Kennistafel heeft als één van haar doelen kennis verzamelen over effectief leesonderwijs en het (voor leraren) toepasbaar maken van deze kennis. Lees meer over de Kennistafel.