Kwart schoolgebouwen in funderend onderwijs heeft zonnepanelen

18 mei 2021

Op 2.246 schoolgebouwen in Nederland liggen in totaal 307.044 zonnepanelen, wat betekent dat een kwart van de schoolgebouwen benut worden om duurzaam zonne-energie op te wekken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Schooldakrevolutie.

Stichting Schooldakrevolutie wil scholen helpen om in 2030 op alle schooldaken van zonnepanelen te voorzien. Elke school kan hiervoor kosteloos advies en praktische hulp krijgen van zogeheten schooldakcoaches. Schooldakrevolutie neemt indien gewenst scholen werk uit handen, van onder andere de rendementsberekeningen en samenwerking met de gemeente, tot advies over verzekeringen, financiering en het koppelen aan marktpartijen.

Nog 5.914 scholen te gaan

Op dit moment zijn er nog 5.914 geschikte scholen met ruimte voor nog eens 1.630.633 panelen op het dak, die samen zo’n 296.000 ton CO2 uitstoot per jaar kunnen besparen. Veel scholen vinden duurzaamheid zeer belangrijk, maar komen daar naast de onderwijstaken niet meteen aan toe.

De PO-Raad en VO-raad publiceerden in 2020 de sectorale routekaart waarmee de weg naar verduurzaming van onderwijsvastgoed in beeld wordt gebracht. Uit de berekeningen blijkt dat er per jaar 700 miljoen euro extra nodig is op sectorniveau om alle schoolgebouwen kwalitatief op niveau te brengen en te laten voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het Klimaatakkoord.