Kwart van de bètastudenten geïnteresseerd in een baan als leraar

12 september 2019

Een kwart van de bètastudenten is (enigszins) geïnteresseerd in een baan als leraar. Dat blijkt uit onderzoek van Els van Rooij dat tijdens de Onderwijs Research Dagen werd gepresenteerd. Niet al deze studenten gaan daadwerkelijk als leraar aan het werk. Hoe kunnen meer studenten worden verleid tot het leraarschap?

Uit onderzoek van Els van Rooij blijkt dat een kwart van de bètastudenten geïnteresseerd is – in ieder geval enigszins – in een baan als leraar. Een deel hiervan toont naast interesse in het leraarsberoep evengoed interesse in alle andere carrièreopties behalve onderzoek. “We zien dat comfort heel belangrijk is voor deze groep”, aldus Van Rooij in het interview met ScienceGuide. De andere groep heeft naast een sterke interesse voor het leraarsberoep juist wel een sterke interesse in onderzoek en wetenschapscommunicatie. Een belangrijke carrièrewaarde voor deze groep is intellectuele uitdaging. Uit het rapport blijkt dat beiden groepen het sociale contact wat het leraarsberoep met zich mee brengt belangrijk vinden.

Drijfveer voor zij-instromers is passie voor het vak

Lesley de Putter werkt aan de lerarenopleiding natuurkunde aan de TU Eindhoven en heeft onderzoek gedaan naar zij-instromers in de bètavakken. Drijfveer van deze zij-instromers is vooral het overdragen van de passie voor hun vak. Ook het sociaal pedagogische aspect blijkt belangrijk. Men wil graag jonge mensen coachen in het leven. Wat zij-instromers regelmatig tegenstaat gaat over het lesgeven zelf: orde houden, leerlingen motiveren en bij de lessen betrekken. Daarnaast blijkt ook bij zij-instromers het imago van het vak een probleem. Wat De Putter het meest trof, zo berichtte ScienceGuide, was het gevoel van boundary crossing dat de leraren bleken te hebben. “Dat je in twee werelden komt die niet helemaal op elkaar aansluiten of die helemaal niet op elkaar aansluiten. Wat sommigen heel erg tegenviel was de schoolcultuur, die niet professioneel is, de ellenlange vergaderingen, collega’s die dingen beloven maar dat niet doen.”

Mensen warm krijgen voor het leraarsberoep

Potentiële leraren zou je warm kunnen krijgen voor het vak door te benadrukken dat het beroep past bij hun interesses en carrièrewaarden. De zij-instromers die De Putter sprak, gaven zelf de suggestie om heel goede voorlichting te geven over hoe onderwijs er nu uitziet.

De VO-raad adviseert vacatureteksten te schrijven vanuit het oogpunt van de potentiële leraar. In de vacatures en op de website van de school kunnen voor de doelgroep relevante kenmerken van de school en de functie naar voren worden gebracht. Welke interessante ontwikkel- of professionaliseringsmogelijkheden zijn er binnen de school?  Is er ruimte voor onderzoek? Daarnaast helpt het benadrukken van het begeleidingsprogramma voor startende leraren of zij-instromers degenen te overtuigen die op zoek zijn naar comfort.