LAKS en VO-raad tekenen convenant voor versterking inspraak leerlingen

04 juli 2021

Het beter organiseren en borgen van participatie van leerlingen op scholen. Dat is het belangrijkste doel van een convenant ‘Versterking Samenspraak Leerlingen’ dat de VO-raad en het LAKS vrijdag 25 juni ondertekenden.

Het convenant is voor 5 jaar geldig en legt onder andere vast wat leerlingen en schoolleiders van elkaar mogen verwachten op het gebied van leerlingenparticipatie in bijvoorbeeld een leerlingenraad. “Maar belangrijker nog is dat het convenant in de praktijk op school verschil gaat maken”, aldus Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. “Daarom koppelen we aan dit convenant een agenda van activiteiten en tools om de invloed van leerlingen op school effectiever te maken.”, vult Nienke Luijckx, voorzitter van scholierenorganisatie het LAKS, aan.

In het convenant staat bijvoorbeeld dat de schoolleiding zich inspant om leerlingen te betrekken bij beleid en leerlingen helpt zich te verenigen en organiseren. Anderzijds spreken de leerlingen af om te streven naar een werkwijze om de overdracht naar nieuwe leden zo soepel mogelijk te laten lopen. Zo wordt getracht de continuïteit van leerlingenraden te waarborgen. De komende tijd gaan LAKS en de VO-raad gezamenlijk aan de slag om te komen tot aantrekkelijke en laagdrempelige activiteiten en instrumenten om leerlingen nog beter te betrekken bij hun school. Zo kunnen leerlingen en schoolleiding elkaar nog beter aanvullen, waardoor inspraak doelgerichter kan worden. Daarnaast moeten leerlingenraden en schoolleiding drempels leren herkennen en wegnemen in het duurzaam en systematisch betrekken van leerlingen. De schoolbesturen onderstrepen namelijk het belang van goede samenspraak met leerlingen en willen hier graag in investeren. Ook in de code goed onderwijsbestuur VO is het betrekken van belanghebbenden bij het schoolbeleid een speerpunt.

 “Over het belang van leerlingenparticipatie bestaat geen twijfel.”, aldus Paul Rosenmöller. “Het gaat immers om het onderwijs en leefklimaat van leerlingen en zij weten als geen ander hoe een school in de praktijk functioneert. Als vereniging van scholen willen wij er dan ook alles aan doen om hun stem op de scholen gehoord te laten worden.” Nienke Luijckx merkte daarnaast dat tijdens de coronapandemie nog meer dan voorheen het belang van het actief betrekken van jongeren bij beleid werd erkend. “Jongeren hebben een mening die ertoe doet, zeker ook op school: de plek die zo bepalend is voor hun leven nu en in de toekomst.”, vertelt ze. Rosenmöller: “Combineer dit met nieuwe opdrachten aan scholen op het gebied van burgerschap en de meerwaarde van sterke leerlingenparticipatie is duidelijk. De afspraken die we nu namens leerlingen en schoolleiders hierover maken helpen hopelijk om houvast en een leidraad te bieden om dit op de verschillende scholen goed in te richten en daarmee mede invulling te geven aan burgerschapsonderwijs.”

Het convenant ‘Versterking Samenspraak Leerlingen’ werd in eerste instantie in 2016 afgesloten door LAKS en VO-raad. De afgelopen periode hebben beide organisaties de werking en de bekendheid van het convenant geëvalueerd. De hernieuwing hiervan zien zij als een startschot om aan de slag te gaan met het stimuleren en faciliteren van scholen en leerlingen bij actieve deelname van leerlingen op hun school.
 

Nieuw bestuur LAKS 
Op 2 juli 2021 is het nieuwe bestuur van het LAKS geïnstalleerd. Het bestuur bestaat uit voorzitter Iben Maas, secreatris Skye van den IJssel, penningmeester Maarten de Vries, en de algemeen bestuursleden Menno Adelaar, Sarah Broekmeulen, Iris Schijvens en Ferdy Adriaansen. Lees het nieuwsbericht van het LAKS