LAKS introduceert medezeggenschapsspel leerlingen

15 april 2019

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft het spel ‘Schoolgebouwd’ ontwikkeld: een laagdrempelig rollenspel voor leerlingen, bedoeld om hun interesse te wekken voor de medezeggenschapsraad. Het spel is gratis beschikbaar voor alle scholen in het voortgezet onderwijs.

Uit de LAKS-monitor van 2018 blijkt dat leerlingen het belangrijk vinden om mee te praten over onderwerpen die op scholen spelen. Tegelijkertijd blijkt dat ruim 70% van de leerlingen nog nooit van de medezeggenschapsraad (MR) heeft gehoord. Ook vinden leden van leerlingraden wet- en regelgeving vaak ingewikkeld, waardoor ze terugschrikken voor een MR-lidmaatschap. 

Via het rollenspel ‘Schoolgebouwd’ kunnen leerlingen op een laagdrempelige manier kennis maken met medezeggenschap. In het spel nemen zij verschillende rollen aan - zoals dat van ouder, docent of directielid -, waarna verschillende kwesties worden besproken. 

De VO-raad is positief over het spel. Medezeggenschap van leerlingen op scholen is belangrijk, en het rollenspel kan hier een stimulans aan geven. Met de inzet van het spel - bijvoorbeeld bij vakken als management en organisatie en maatschappijleer - kunnen de vaardigheden van leerlingen op het vlak van medezeggenschap worden vergroot, kan hun interesse voor medezeggenschapsraden worden aangewakkerd en kan de drempel om lid te worden van de MR worden verlaagd.

Meer informatie is te vinden op de website van het LAKS. ‘Schoolgebouwd’ is hier ook te bestellen.

Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Voor vragen over de inhoud of interpretatie van de Wms gaat u naar het contactformulier op infowms.nl. Meer informatie vindt u op de website van project Versterking Medezeggenschap.