LAKS overhandigt duurzaamheidsmanifest: ‘Schoolbestuurders en -leiders moeten serieus aan de slag’

23 april 2024

Leerlingen van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) hebben op 22 april, de Dag van de Aarde, een duurzaamheidsmanifest overhandigd aan de VO-raad. In dit manifest roept het LAKS scholen op om integraal werk te maken van de verduurzaming van het onderwijs. Op de thema’s leerlingencompetenties, onderwijsomgeving en materialen kunnen er volgens LAKS nog belangrijke duurzame stappen gezet worden door veel scholen.

In het manifest beschrijft het LAKS met steun van andere jongeren- en duurzaamheidsorganisaties hoe scholen aan de slag moeten om bijvoorbeeld duurzaamheid een volwaardige plek te geven in het schoolcurriculum, om schoolgebouwen en -pleinen te vergroenen en om in schoolkantines het aanbod aan biologische en plantaardige producten uit te breiden. Voorzitter van het LAKS, Rafke Hagenaars, benadrukt dat het van groot belang is dat zo veel mogelijk scholen met deze stappen het goede voorbeeld worden: “Het is juist de jongste generatie die de rest van hun leven te maken gaat krijgen met de enorme duurzaamheidsopgave. Zij willen graag het duurzame verschil maken en ervaren, maar kunnen dat niet zonder de steun en facilitering die geboden kan worden door schoolbestuurders en -leiders.”

Tijdens de overhandiging hebben leerlingen uit heel het land verteld hoe zij op hun school ervaren dat het vaak nog ontbreekt aan duidelijk schoolbeleid rondom duurzaamheid, omdat het nog vaak gezien wordt als iets extra’s. Anderzijds waren er leerlingen met zeer positieve ervaringen op hun school, bijvoorbeeld door het hebben van een GreenTeam, een enthousiaste duurzame docent met taakuren voor duurzaamheid of een jaarlijkse kledingruilbeurs.

Overhandiging duurzaamheidsmanifest laks

De VO-raad steunt scholen die werk maken van verduurzaming van hun onderwijs en roept schoolbestuurders en -leiders op om het gesprek hierover in de school te voeren met leerlingen en personeel. De duurzaamheidsopgave verdient het om serieus onderdeel te worden van de normale bedrijfsvoering van een school. Het gesprek hierover kan niet alleen bijdragen aan de realisatie van duurzamer onderwijs, maar ook aan het beter begrijpen van de klimaatzorgen van een wezenlijk deel van scholierenpopulatie en het vergroten van wederzijds begrip tussen generaties.