Lancering herziene beroepsstandaard schoolleiders vo

25 november 2020

De VO-raad pleit al enige tijd voor een gemeenschappelijk en gedeeld referentiekader voor de kwaliteit van schoolleiderschap en de professionele ontwikkeling van schoolleiders. De Beroepsstandaard Schoolleiders vo biedt dit referentiekader. 25 januari 2021 lanceert de SRVO een herziene versie van de beroepsstandaard voor schoolleiders in het vo.

Het vak van schoolleiders is in beweging. De VO-raad maakt zich sterk voor de belangen van schoolleiders binnen de sector en blijft investeren in de versterking van leiderschap binnen scholen, onder meer door het verstevigen van de beroepskwaliteit van schoolleiders. Daarbij richt de VO-raad zich de komende jaren op de kwaliteit van het functioneren van schoolleiders en de verbetering van deze kwaliteit door professionalisering van schoolleiders in brede zin. Om de beroepskwaliteit van schoolleiders gericht te versterken, is een integrale benadering van de rol van schoolleiders bij onderwijs- en schoolontwikkeling van belang. De VO-raad pleit daarom al enige tijd voor een gemeenschappelijk en gedeeld referentiekader voor de kwaliteit van schoolleiderschap en de professionele ontwikkeling van schoolleiders. De Beroepsstandaard Schoolleiders vo biedt dit referentiekader. Het afgelopen jaar heeft het Schoolleidersregister vo de beroepsstandaard uit 2014, waarin de belangrijkste competenties voor het schoolleiderschap zijn beschreven, herzien.  

Lancering vernieuwde beroepsstandaard voor schoolleiders in het vo

25 januari 2021 lanceert de SRVO online de vernieuwde beroepsstandaard van en voor schoolleiders. U wordt onder andere geïnformeerd over de wijzigingen ten opzichte van 2014 en de toepassingsmogelijkheden van de beroepsstandaard. Deze online bijeenkomst is eveneens de aftrap van de inspiratiemaand ‘Schoolleiders vo: toekomstbestendig in beweging’.

Meer over de lancering leest u op de website van het Schoolleidersregister vo.