Landelijke agenda suïcidepreventie verlengd

11 juli 2017

Minister Schippers van VWS heeft de Tweede Kamer de Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit gestuurd en de voortgang Landelijke agenda suïcidepreventie 2014-2017. Deze agenda wordt voortgezet voor de periode 2018-2021 en is een brede agenda die zich op meerdere sectoren richt, waaronder onderwijs.

Lees de jaarraportage vermindering suïcidaliteit en landelijke agenda suïcidepreventie.

Signalen suïcidaliteit herkennen op school

Suïcide is een belangrijke doodsoorzaak onder jonge mensen en zelf toegebracht letsel is het grootst bij jonge vrouwen in de leeftijdsgroep 15-19 jaar. Het helpt als medewerkers op school signalen van suïcidaliteit herkennen, weten wat te doen en hoe zij kunnen doorverwijzen. Hiervoor zijn ‘gatekeeperstrainingen' beschikbaar. In veel gevallen is het namelijk mogelijk om jongeren die suïcidale gedachten hebben hoop te bieden en daarmee suïcide te voorkomen.  

De gatekeeperstrainingen zijn beschikbaar via 113 Zelfmoordpreventie (voorheen Stichting 113 Online). Deze stichting biedt ook andere vormen van ondersteuning. Zo heeft de stichting samen met experts een Handreiking Suïcidepreventie voor het onderwijs ontwikkeld en verspreid onder scholen en samenwerkingsverbanden. 

De VO-raad stimuleert scholen om bij het sociale veiligheidsbeleid dat zij opstellen ook aandacht te besteden aan suicidepreventie, met de ketenpartners  hierover afspraken te maken en op de hoogte te zijn van beschikbare middelen zoals de eerder genoemde handreiking en trainingen.