Landelijke monitor onderwijssegregatie beschikbaar

25 april 2024

Het ministerie van OCW heeft een landelijke segregatiemonitor laten ontwikkelen. Deze is als nieuw onderdeel toegevoegd aan het Regionaal Dashboard Gelijke Kansen van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Via een mail kun je toegang tot de cijfers vragen.

De monitor biedt informatie over segregatie op basis van inkomen, opleidingsniveau en herkomst van ouders van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Op basis van de cijfers kunnen schoolbesturen, gemeenten en andere betrokken partijen nagaan in welke mate er sprake is van onderwijssegregatie in hun gemeente of regio en in gesprek gaan over maatregelen die ze kunnen nemen om die segregatie te verkleinen en gemengde scholen te bevorderen.

Het regionale dashboard is een gesloten omgeving. Toegang tot de monitor is aan te vragen via de dienstpostbus gelijkekansen@minocw.nl.