Leden onafhankelijke adviescommissie curriculum.nu bekend

10 september 2020

Minister Arie Slob heeft de leden van de wetenschappelijke commissie voor het vervolg van Curriculum.nu bekendgemaakt. De tijdelijke commissie zal zich dit jaar onder andere buigen over de huidige voorstellen binnen Curriculum.nu. Uiteindelijk benoemt de minister aan het eind van dit traject een brede, permanente commissie voor periodieke curriculumherzieningen.

De commissies geven de minister en de Tweede Kamer op cruciale momenten ‘richtinggevende adviezen over de inhoud en het proces van de vernieuwing van het curriculum’. De tijdelijke commissie is nu gevraagd om te adviseren over de technische en inhoudelijke bruikbaarheid van de voorstellen van curriculum.nu en de werkopdracht aan de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), zo schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

De leden van de commissie zijn:

  • prof. dr. Roel Kuiper, historicus en filosoof, hoogleraar en rector aan de TU Kampen (voorzitter); 
  • dr. Orhan Agirdag, socioloog en universitair hoofddocent onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit van Amsterdam;
  • prof. dr. Gert Biesta, onderwijspedagoog en als hoogleraar werkzaam aan de National University of Ireland at Maynooth, de University of Edinburgh, en de Universiteit voor Humanistiek;
  • prof. dr. Roel Bosker, hoogleraar theoretische en vergelijkende onderwijswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen;
  • dr. Nienke Nieveen, onderwijskundige, universitair hoofddocent curriculumontwerp en opleidingsdirecteur lerarenopleidingen aan de Universiteit Twente;
  • prof. dr. Maartje Raijmakers, hoogleraar onderwijswetenschappen en cognitieve ontwikkeling aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam;
  • prof. dr. Jan van Tartwijk, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
     

De Tweede Kamer stemde eerder dit jaar in met een motie van Michel Rog (CDA) en Paul van Meenen (D66) die het kabinet vraagt de commissie in te stellen. De commissie geeft richtinggevende aanbevelingen voor bijstelling van de kerndoelen en eindtermen waarmee het formele curriculum wettelijk is vastgelegd. De eerste bijeenkomst van de commissie is op 30 september, in november volgt een eerste advies over het vervolgtraject van de curriculumherziening. Een volledige tijdlijn is te vinden op de website van de commissie.

Examenprogramma’s

Omdat de Kamer hierom heeft gevraagd worden er ook voorbereidingen getroffen om de examenprogramma’s van de vakken Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde en burgerschap te actualiseren, en wordt er specifiek gekeken naar het bètacurriculum van het vmbo.

De VO-raad is blij dat de minister weliswaar de door de Kamer gewenste prioritering volgt, maar daarbij aangeeft dat hierbij ook aandacht moet zijn voor het verbeteren van de samenhang in de examenprogramma’s. De minister wil de Kamer de eerste helft van 2021 hier nader over informeren.