Leden VO-raad stemmen in met cao-akkoord

03 mei 2020

Met een ruime meerderheid hebben de leden van de VO-raad ingestemd met het op 7 april jl. overeengekomen onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO VO. Ook de achterbannen van de onderwijsbonden hebben goedkeuring gegeven aan het akkoord. Daarmee is het cao-akkoord definitief rond en de CAO VO 2020 een feit.

Naast salarisverhoging zijn in het akkoord afspraken gemaakt over de uitvoering van het convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting, inductieprogramma’s en salarisschalen voor schoolleiders, normalisering, de ketenbepaling en professionalisering. Ook gaan cao-partijen aan de slag met het vernieuwen van de arbeidsvoorwaarden, taakbeleid en duurzame inzetbaarheid.