Leden VO-raad stemmen in met cao-akkoord

12 juli 2022

Met een zeer ruime meerderheid (92% van de uitgebrachte stemmen is voor het akkoord) hebben de leden van de VO-raad ingestemd met het op 22 juni 2022 overeengekomen onderhandelaarsakkoord voor de CAO VO 2022.

Alle medewerkers in het voortgezet onderwijs ontvangen per 1 juli 2022 een loonsverhoging van 4,75%. Ook krijgen zij een eenmalige bruto-uitkering toegekend van 500 euro, naar rato van de betrekkingsomvang. In de cao zijn ook afspraken gemaakt over de besteding van de 300 miljoen euro die beschikbaar is voor verlichting van de werkdruk.

Ook de achterbannen van de onderwijsbonden hebben goedkeuring gegeven aan het akkoord. Daarmee is het cao-akkoord definitief rond en de CAO VO 2022 een feit. De exacte cao-tekst werken de sociale partners nu gezamenlijk uit. Deze wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.

Op 13 juli zijn de salaristabellen CAO VO 2022 beschikbaar gekomen.