Leden VO-raad stemmen in met nieuwe CAO VO

02 oktober 2023

De leden van de VO-raad stemmen in met de nieuwe CAO VO 2023-2024. Van de uitgebrachte stemmen is meer dan 90% procent voor het onderhandelaarsakkoord dat op 12 september 2023 werd afgesloten.

Ook de achterbannen van de onderwijsbonden hebben goedkeuring gegeven aan het akkoord. Daarmee is het cao-akkoord definitief en kan het nu worden uitgewerkt in definitieve cao-teksten. Deze worden zo snel mogelijk via de website van de VO-raad en de vakbonden gepubliceerd, alsook via de CAO VO-app.

Naast een loonsverhoging van 10% krijgen medewerkers in het voortgezet onderwijs ook een eenmalige uitkering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende loonschalen. Werknemers in de schalen t/m 5 ontvangen 1.000 euro, in de schalen 6 t/m 9 is dat 600 euro en werknemers vanaf schaal 10/LB ontvangen 350 euro. Behalve het salaris wordt ook de reiskostenvergoeding hoger: van 12 cent per kilometer naar 17 cent.