Leden voor nieuwe werkgroep Innovatie en Onderzoek gezocht

15 februari 2021

Het dossier innovatie en onderzoek is de afgelopen jaren sterk gegroeid binnen de VO-raad. Met de koersnotitie Innovatie en Onderzoek heeft de vereniging de koers voor de komende jaren vastgesteld en van daaruit worden verschillende activiteiten opgezet. Ook bestaan er veel I&O-initiatieven in de sector, waarvoor afstemming met en tussen leden van toegevoegde waarde is. Onder andere deze ontwikkelingen zijn aanleiding om een werkgroep in te richten op het thema Innovatie en Onderzoek. Denkt u mee?

Wie kan bijdragen?

De VO-raad is voor de werkgroep Innovatie en Onderzoek op zoek naar maximaal vijftien bestuurders en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs die actief willen meedenken over vraagstukken binnen het thema innovatie en onderzoek. Graag betrekken wij een mooie mix van ingewijden (relaties met eerdere betrokkenheid bij I&O-initiatieven) en mensen met een frisse blik. Daarbij wordt ook gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen bestuurders en schoolleiders en spreiding over het land.

Hoe kunt u bijdragen?

Het doel van de werkgroep is om het beleid op dit thema te versterken door beleidsplannen te toetsen, praktische vraagstukken te bespreken en landelijke ontwikkelingen te duiden. Hierbij kan worden gedacht aan onderwerpen als het stimuleren van een professionele leercultuur, het nastreven van een gelijkwaardige samenwerking met onderzoekers of het delen en verspreiden van kennis via regionale netwerken. De werkgroep heeft een klankbordfunctie en een signaleringsfunctie. De klankbordfunctie bestaat uit het reageren op ideeën en plannen die worden opgesteld vanuit het bureau van de VO-raad. De signaleringsfunctie geeft bestuurders en schoolleiders de mogelijkheid om zelf vraagstukken, wensen en behoeften aan te dragen die zij het bureau van de VO-raad en/of collega’s willen meegeven.

Praktische informatie

  • De werkgroep start haar werkzaamheden in maart 2021.
  • De bijeenkomsten zullen in eerste instantie digitaal plaatsvinden. Mogelijk worden dit, mits de coronamaatregelen dit toelaten, op termijn fysieke bijeenkomsten.
  • De werkgroep komt vier tot zes keer per jaar samen en bestaat uit maximaal vijftien leden.
  • Voor deelname aan de werkgroep is geen vergoeding beschikbaar.
     

Procedure

U kunt uw korte schriftelijke motivatie voor 9 maart opsturen naar tomhogervorst@vo-raad.nl. Als er meer geschikte kandidaten zijn dan er plekken beschikbaar zijn, zal het bureau van de VO-raad aan de hand van de motivatie en de wervingscriteria een keuze maken. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Tom Hogervorst via bovenstaand mailadres of het telefoonnummer 06-13557052.