Leerlinge omgekomen bij schietpartij Rotterdamse school – hoe om te gaan met dit soort heftige incidenten?

19 december 2018

De VO-raad heeft gisteren kennisgenomen van het vreselijke nieuws dat een zestienjarig meisje bij een schietincident in de fietsenstalling van het Rotterdams Designcollege is omgekomen. We wensen haar familie en vrienden en iedereen binnen de school heel veel kracht toe in deze extreem moeilijke tijd, en gunnen de school alle rust en wijsheid om nu zo goed mogelijk alle betrokkenen op te vangen en andere benodigde acties te ondernemen. Deze gebeurtenis laat zien hoe belangrijk het is om je als school voor te bereiden op dit soort heftige incidenten, zodat als zoiets zich voordoet goed en snel kan worden gehandeld.

Stichting School & Veiligheid biedt scholen ondersteuning op dit vlak. Op hun website vindt u onder meer instrumenten en publicaties, die scholen kunnen helpen om zich goed voor te bereiden op calamiteiten. Ook kunt u voor advies en bij vragen terecht bij de helpdesk van de stichting.