Leerlingen praktijkonderwijs ontvangen schooldiploma

02 juli 2019

Op 1 juli heeft een groot aantal leerlingen die het praktijkonderwijs hebben afgerond een schooldiploma uitgereikt gekregen. Hiermee wordt vooruitgelopen op een op handen zijnde wetswijziging, waarin geregeld wordt dat alle pro-scholen hun leerlingen bij het succesvol doorlopen van het praktijkonderwijs een officieel erkend schooldiploma meegeven.

Het praktijkonderwijs is de enige schoolsoort in het vo zonder eindexamen, de schoolsoort kent daarom tot op heden ook geen officieel diploma. Leerlingen gaan na vijf jaar nu met enkel een getuigschrift van school. Het kabinet wil de wet echter zodanig aanpassen dat ook leerlingen in het pro een erkend diploma krijgen. Deze ambitie werd opgenomen in het regeerakkoord en eind 2018 door minister Slob ook nader genoemd in een brief aan de Tweede Kamer. Omdat in het praktijkonderwijs geen eindexamen wordt afgenomen, gaat het om een schooldiploma.

Momenteel wordt gewerkt aan het invoeren van de wet. Vooruitlopend op de formele vastlegging in de wet, heeft de minister scholen in het praktijkonderwijs gestimuleerd om al een schooldiploma mee te geven aan hun leerlingen; een groot aantal scholen heeft dit schooljaar gehoor gegeven aan deze oproep.

De VO-raad is blij dat veel pro-leerlingen hiermee – vanaf dit schooljaar al – erkenning krijgen voor wat ze hebben gedaan en hebben bereikt. Met de schooldiploma’s hebben zij een officieel bewijs van hun prestaties en kan via een bijgevoegd portfolio zichtbaar worden gemaakt over welke competenties, vaardigheden en certificaten zij beschikken. ‘Het is fantastisch dat leerlingen de afronding van het praktijkonderwijs extra kunnen vieren met een erkend diploma!’, aldus VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller.

Samen met de Sectorraad Praktijkonderwijs heeft de VO-raad zich ingezet voor en meegedacht over de vormgeving van deze schooldiploma’s voor leerlingen in het praktijkonderwijs.