Leernetwerk rond welbevinden leerlingen van start

10 mei 2022

De coronacrisis heeft een enorme negatieve impact gehad op het welbevinden van veel kinderen en jongeren. Om nader te onderzoeken en uit te wisselen over hoe vo-scholen het tij kunnen helpen keren en kunnen bijdragen aan de mentale gezondheid van leerlingen, heeft de VO-raad een leernetwerk opgezet. Dit leernetwerk kwam in april voor de eerste keer bijeen. Het leernetwerk wil sterk inzetten op het delen van kennis en ervaringen, binnen en buiten het eigen netwerk.

Tijdens de eerste bijeenkomst was er veel herkenning van de problematiek: de aanwezige schoolleiders en schoolbestuurders gaven aan echt een andere school te zien dan twee jaar geleden. Meer leerlingen hebben last van mentale problemen zoals somberheid en angst, en veel leerlingen lijken verleerd hoe zij zich in een sociale setting moeten gedragen. Zij hebben een consumerende houding en hebben moeite met de structuur van de school. Ook missen ze soms de motivatie en concentratie om aan het werk te gaan. 

De deelnemers van het netwerk benoemden met elkaar een aantal specifieke vraagstukken waar ze een (nader) antwoord op willen formuleren, zoals: hoe krijgen we meer zicht op het welbevinden van leerlingen? Hoe kunnen we de motivatie en veerkracht van leerlingen (en docenten) vergroten? Welke interventies zijn hierbij nuttig? En hoe kunnen we samenwerken met andere partijen hierbij? Ook is het belangrijk de stip op de horizon nog een keer goed te formuleren, zo werd benadrukt: waar willen we als sector uiteindelijk staan op dit vlak? 

Tijdens de bijeenkomst werden de eerste aanpakken al gedeeld. Zo gaf een aantal deelnemers aan ervaring te hebben met coach/reflectiegesprekken en samenwerking met externen en zijn op een andere deelnemende school een app en meetinstrumenten rondom welzijn voor kinderen ontwikkeld. 

De komende tijd komt het netwerk regelmatig bijeen om verder te leren van elkaars expertise, aanpakken en ervaringen en (wetenschappelijke) kennis uit te wisselen. De opgedane kennis in het leernetwerk zal ook breder worden gedeeld binnen de sector, onder meer via deze website.  

Voor meer informatie over het leernetwerk kunt u terecht bij Esther Slinkman, senior beleidsadviseur Gezonde School/Welbevinden, via: estherslinkman@vo-raad.nl.

 

Deze week verscheen een onderzoek van RIVM, Nivel en de GGD’s naar de langetermijngevolgen van corona, dat opnieuw liet zien hoe groot de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de mentale gezondheid van jongeren. Tijdens de laatste lockdown had bijvoorbeeld 43% van de ondervraagde jongeren last van mentale klachten zoals neerslachtigheid en somberheid, had 55% last van stress en had 22% zelfs suïcidale gedachten.