Leernetwerken ‘Werken aan een Inclusieve Leeromgeving’: meld je aan

27 juni 2024

Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) start komend schooljaar met leernetwerken voor initiatieven van scholen die ‘Werken aan een Inclusieve Leeromgeving (WIL)’. Ben je als school op zoek naar antwoorden op vragen op dit vlak waar je al geruime tijd tegenaan loopt? Of zoek je juist naar praktische kennis om direct toe te passen in jouw praktijk? Beschik jij over kennis en ervaring die je graag met collega’s wilt delen, bijvoorbeeld rond het vormgeven van (vervolg)stappen of de praktische uitvoering in de school? Meld je dan aan.

Eigen leervragen

Binnen de WIL-leernetwerken worden de leervragen van de deelnemers gezamenlijk onderzocht. Je meldt je als initiatief aan met je eigen ontwikkel- of leervragen. Elk netwerk heeft procesbegeleiders die helpen bij het helder krijgen van de leervragen. Daarnaast faciliteren de procesbegeleiders werkvormen en bijeenkomsten. Een leernetwerk komt 4 tot 5 keer per schooljaar bijeen. Tussen de bijeenkomsten door zijn de procesbegeleiders ook bereikbaar voor vragen en ondersteuning. De leervragen worden geclusterd zodat de bijeenkomsten thematisch ingericht kunnen worden.

De initiatieven delen ook hun voortgang en presenteren de opbrengsten/producten aan elkaar. De procesbegeleiders verzamelen en delen in overleg ook collectieve opbrengsten, lessen of breed deelbare producten. Zo kunnen andere scholen ook leren van de opbrengsten van de leernetwerken.

Praktische informatie

Data en locatie

De bijeenkomsten zullen centraal in het land zijn en vinden plaats in de volgende periodes: 

  • Eind november 2024 – Startbijeenkomst
  • Midden februari 2025
  • Midden april 2025
  • Eind juni 2025
  • Eind september 2025 – Slotbijeenkomst
     

De precieze data bepalen we in overleg met de deelnemers en de procesbegeleiders. Alle bijeenkomsten starten om 12.00 uur (inloop met lunch) en duren tot maximaal 16.00 uur.

In principe duurt het traject vanaf de start één jaar (met de mogelijkheid om te verlengen).

Voor wie

De leernetwerken zijn bedoeld voor initiatieven van scholen die Werken aan een Inclusieve Leeromgeving (WIL). Een initiatief kan binnen de eigen school zijn of in samenwerking met andere scholen, denk bijvoorbeeld aan samenwerkingen tussen reguliere scholen en scholen voor gespecialiseerd onderwijs. De inschrijving is in duo-vorm per initiatief: een docent/leerlingbegeleider in combinatie met iemand uit de schoolleiding.

Aanmelden

Initiatieven kunnen zich tot en met 1 oktober 2024 aanmelden via de site van het SPO . Na de sluitingsdatum van de inschrijving nemen de procesbegeleiders contact op om de leervraag en de verwachting aan te scherpen.

Er is plaats voor maximaal 12 scholen per WIL-leernetwerk (één voor het primair en één voor het voortgezet onderwijs). Mocht de interesse groter zijn dan het aantal plekken dan kijken we naar de mogelijkheden om extra netwerken te starten.