Leraar en leerling gebaat bij helder smartphonebeleid op school

15 januari 2023

Smartphones in de klas, verbieden of toestaan? Wás het antwoord maar zo makkelijk. In Frankrijk is er inmiddels een landelijk verbod. In Nederland is er veel discussie over hoe we het best kunnen omgaan met mobieltjes op school. Scholen zijn niet geholpen bij een eenzijdig antwoord, het gaat juist om het maken en volgen van integraal beleid dat past bij de school. Bovendien is het belangrijk om in te zetten op zelfregulering van leerlingen als het gaat om het gebruik van hun smartphone. Dat staat in de publicatie ‘Schoolbeleid voor smartphones’, een initiatief van Kennisnet en de VO-raad. De publicatie helpt scholen op weg bij het maken van een passend smartphonebeleid.

Smartphones op school: voor- en nadelen

Het gebruik van smartphones op school kent bekende nadelen zoals afleiding en verstoring van de lessen. Maar er zijn ook voordelen. Denk aan verlevendiging van de lessen met online quizzes, effectieve oefenapps en de mogelijkheid om roosterwijzigingen en cijfers direct door te geven. Belangrijker nog is dat de smartphone een onlosmakelijk onderdeel van het sociaal-maatschappelijk leven geworden, waar leerlingen hoe dan ook mee te maken hebben.

'One size fits all' bestaat niet

Smartphones op school leveren een mix aan voor- en nadelen op. Die mix valt voor verschillende onderwijsvormen en -niveaus ook weer verschillend uit en hangt af de manier waarop mobieltjes worden gebruikt. Daarom zijn er geen eenduidige uitspraken te doen als: "Smartphones op school zijn altijd slecht of altijd goed voor de leerprestaties.”

Hoe ‘lager’ het opleidingsniveau, des te meer leerlingen bijvoorbeeld profiteren van strikte regulering als het gaat om hun leerresultaten, zo blijkt uit Engels onderzoek. Vooral voor niveaus als het praktijkonderwijs, en vmbo-basis en -kader kan het verstandig zijn om hier nadrukkelijk op in te zetten.

Tegelijkertijd kan de smartphone in een klas met leerlingen die makkelijk leren, ook een stoorzender zijn. En in een klas op een 'lager' opleidingsniveau kunnen leerlingen er toch van profiteren, mits de telefoon gericht en gedoseerd als didactisch middel wordt ingezet. Ook hier geldt weer: one size fits all bestaat niet.

Leren omgaan met de digitale wereld

In de publicatie - bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders en leraren - legt Kennisnet verder uit dat het begrenzen van smartphonegebruik een school niet vrijwaart van een belangrijke verantwoordelijkheid: leerlingen leren omgaan met de digitale wereld waarmee ze via hun smartphone verbonden zijn, en zúllen zijn in de toekomst. Hoe bereid je ze voor op een werkend leven waarin digitale technologie een onmisbaar gereedschap is? Ook dit is een belangrijk onderdeel van een passend smartphonebeleid. Daar zul je mee aan de slag moeten. Dat kán door smartphones toe te staan tijdens de lessen, maar ook door er gesprekken over te voeren. Of door op andere manieren te oefenen met impulscontrole.

Smartphones zijn niet de enige bron van afleiding

De voor- en nadelen van mobieltjes gelden ook voor tablets, Chromebooks en laptops. Ook via die apparaten kunnen de leerlingen video's kijken en sociale media volgen. Een breder mediabeleid, – dat verder gaat dan alleen de smartphone, – verdient dus aanbeveling, zo is in de publicatie te lezen.

Integraal beleid het meest effectief

Het werkt het beste als scholen een integraal beleid hanteren voor een gericht gebruik van smartphones op school. Daarmee voorkom je dat leraren onderling verschillende regels handhaven. Zij staan dan ook sterker bij conflicten over smartphones in de klas.