Leraren en schoolleiders presenteren curriculumvoorstellen

10 oktober 2019

De leraren en schoolleiders uit de ontwikkelteams van Curriculum.nu presenteerden op 10 oktober hun definitieve voorstellen aan minister Slob. In deze voorstellen is ook de feedback die is binnengekomen in de laatste consultatieronde verwerkt. Daarnaast overhandigden de leden van de Coördinatiegroep hun advies naar aanleiding van deze voorstellen.

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller: "Veel docenten en schoolleiders hebben zich de afgelopen periode over de herziening van de landelijke onderwijsdoelen gebogen. We hebben vertrouwen in het vakwerk dat ze geleverd hebben. Het is belangrijk dat we dit proces nu doorzetten."

De voorstellen beschrijven in negen leergebieden de kern van de kennis en vaardigheden die leerlingen moeten beheersen en vormen de basis voor de toekomstgerichte kerndoelen in het funderend onderwijs. De voorstellen versterken de samenhang en de doorlopende leerlijn en helpen zo leerlingen om bijvoorbeeld de overgang van po naar vo soepeler te maken. Kennis en vaardigheden zijn concreet beschreven, scholen krijgen daarmee ook meer zicht op de ruimte die er is voor de eigen invulling van het curriculum.

Nadat minister Slob de voorstellen met zijn reactie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, zal de Kamercommissie Onderwijs hierover spreken.