Leraren en vakexperts voor de kerndoelenteams mens & natuur en bewegen & sport gezocht

25 mei 2023

SLO zoekt docenten en vakexperts die zich in willen zetten voor de actualisatie van de kerndoelen van mens & natuur of bewegen & sport. Wil jij of een collega op jouw school meedenken over wat leerlingen in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten kennen, kunnen en ervaren? Meld je dan aan.

SLO actualiseert, samen met het onderwijsveld, de kerndoelen voor vijf leergebieden. Daarvoor stellen ze vijf teams van leraren po en vo, vakexperts en curriculumexperts samen die onder aansturing van een onafhankelijke procesregisseur aan de slag gaan. In 12 maanden tijd ontwikkelen ze met docenten en vakexperts de conceptkerndoelen voor de leergebieden 'bewegen en sport', 'mens en natuur', 'mens en maatschappij', 'kunst en cultuur' en 'moderne vreemde talen'.