Leraren gezocht voor kerndoelen landelijk curriculum

16 september 2020

Curriculum.nu zoekt leraren die vanaf januari samen willen werken aan kerndoelen voor het nieuwe landelijk curriculum.

In oktober 2019 hebben leraren en schoolleiders voorstellen gepresenteerd voor de herziening van het landelijk curriculum. Een wetenschappelijke curriculumcommissie bekijkt nu de bruikbaarheid van deze voorstellen en adviseert in november over de vertaling hiervan naar kerndoelen en eindtermen. Vanaf januari 2021 gaan teams van leraren, (curriculum)experts en lerarenopleiders hiermee aan de slag.

De teams ontwikkelen conceptkerndoelen voor het primair onderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ze gaan samenwerken met vakinhoudelijke verenigingen, schoolleiders, vertegenwoordigende partijen, vakexperts en toets- en leermiddelenmakers. Leraren in het primair of voortgezet onderwijs die een bijdrage willen leveren aan de kerndoelen van de toekomst kunnen zich aanmelden via curriculum.nu. Op de aanmeldpagina staat meer informatie over deelname aan een van de kerndoelenteams.

Vanaf 2021 gaat ook de herziening van de eindexamenprogramma’s van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs van start. Hiervoor kun je je nu nog niet aanmelden.

Over de landelijke curriculumherziening

Een actueel curriculum moet bijdragen aan een betere doorstroming van basis- naar voortgezet- en vervolgonderwijs, en de samenhang tussen vakken. Ook draagt het bij aan een minder overladen lesprogramma en biedt het leraren de ruimte voor een eigen invulling. Zo kan het onderwijs leerlingen goed blijven voorbereiden op de toekomst. Lees verder over de landelijke curriculumherziening.