Leraren inspireren elkaar bij versterken leesonderwijs

20 april 2022

Al springend in een trampolinepark in Hilversum hebben een aantal ambassadeurs (bekende schrijvers), leraren en leerlingen op 19 april het startschot gegeven voor de campagne ‘Springlezend’. Deze campagne wil aandacht vragen voor de belangrijke rol van leraren als het gaat om het enthousiast krijgen van leerlingen voor lezen en taal (de springplank voor het leven). En daarnaast vooral ook leraren elkaar laten inspireren op dit vlak. Op de website Springlevend.nl kunnen zij les- en boekentips en andere goede ideeën en voorbeelden rond leesonderwijs uitwisselen.

De campagne Springlezend is een initiatief van de Leescoalitie. Bij de lancering van Springlezend brachten de bekende auteurs ook een ode aan de leraar die hen vroeger leesplezier heeft bijgebracht. Op de website van Springlezend is de ode van Jochem Myer terug te kijken. 

Zie ook het recent gepubliceerde onderzoek van marktonderzoeksbureau GfK/SMB naar het leesbevorderend gedrag van onderwijsprofessionals en hun houding ten aanzien van lezen en leesbevordering. Hierin geeft tweederde van de leraren vo aan nu te weinig tijd aan leesbevordering te kunnen besteden. Bijna 70% van hen zou extra middelen en ideeën voor leesbevordering op prijs stellen. 


Kennistafel Effectief Leesonderwijs 

De VO-raad maakt deel uit van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs. Doel van deze Kennistafel is te kijken hoe recente wetenschappelijke inzichten (nog beter) in de praktijk van het leesonderwijs kunnen worden gebruik. Aandacht voor de belangrijke rol van docenten om de leesmotivatie te bevorderen maakt hier onderdeel van uit.