Leraren wel tevreden over baan, maar missen waardering van maatschappij

20 juni 2019

Bijna alle leraren zijn tevreden over hun baan, 95 procent om precies te zijn. Dat blijkt uit het internationale onderzoek Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018. Van de leraren in andere landen is gemiddeld 90% tevreden. Zorgelijk feit is dat in ons land maar drie op de tien leraren vinden dat hun beroep gewaardeerd wordt door de maatschappij.

TALIS 2018 is een internationaal onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerkingen Ontwikkeling (OESO) naar de beleving van leraren en schoolleiders naar hun leer- en werkomstandigheden. 50 landen hebben hieraan deelgenomen. Het rapport dat is verschenen is het eerste deel van twee delen. Deel 2 verschijnt in maart 2020.

Volgens het onderzoek zou 84% van de Nederlandse leraren hun school aanbevelen als goede werkomgeving. Goede arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden voor leraren zijn ook belangrijk om het beroep aantrekkelijk te houden. Deelname aan enige vorm van nascholing is heel gebruikelijk onder leraren en schoolleiders in Nederland: 98% van de leraren (OESO-gemiddelde 94%) en 100% van de schoolleiders (OESO-gemiddelde 99%) heeft in het jaar voorafgaand aan het onderzoek ten minste één professionele ontwikkelingsactiviteit bijgewoond.

Startende leraren ervaren minder begeleiding

Uit het onderzoek blijkt dat de ervaren begeleiding van startende leraren ten opzichte van de uitkomsten van het onderzoek in 2013 is verminderd. De VO-raad onderschrijft het belang van een goede begeleiding voor startende leraren en de noodzaak van doorlopende professionalisering. Dit zorgt voor minder uitval en bevordert de ontwikkeling van goede leraren. Een goede begeleidings- en professionaliseringstructuur is ook noodzakelijk om de overgang van opleiding naar beroep te vergemakkelijken.

Er is ook een positieve beweging merkbaar als het gaat om de begeleiding van startende leraren. Zo wordt in de meeste voor het vo ingediende aanvragen voor de subsidie Regionale aanpak Lerarentekorten ingezet op de begeleiding van startende leraren in de regio en is het in 86,1 procent van de huisacademies van schoolbesturen een belangrijk speerpunt.