Lerarenbeurs vanaf 1 april weer aan te vragen

28 maart 2024

Leraren kunnen tussen 1 april en 15 mei 2024 weer een lerarenbeurs aanvragen om naast hun werk een bachelor- of masteropleiding te volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren.

Met de lerarenbeurs ontvangen leraren een financiële tegemoetkoming voor het collegegeld en studie- en reiskosten. Daarnaast kan het schoolbestuur subsidie krijgen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.

In het huidige schooljaar hebben in totaal meer dan 5300 leraren uit het po, vo, mbo en hbo de lerarenbeurs toegekend gekregen.

Aanvragen

De lerarenbeurs voor het schooljaar 2024-2025 is van 1 april tot en met 15 mei 2024 aan te vragen via de website van DUO. Op deze website is ook meer informatie te vinden over de aanvraagvoorwaarden. Leraren die in het lopende schooljaar een beurs misliepen omdat het geld van de regeling op was, krijgen voor volgend schooljaar voorrang.

Het ministerie van OCW investeert in totaal bijna 65 miljoen euro voor de lerarenbeurs, zo’n 2 miljoen euro meer dan in dit schooljaar. De beurs blijft in elk geval tot en met het schooljaar 2027-2028 beschikbaar.

Belang lerarenbeurs

De VO-raad is blij dat leraren ook de komende jaren van de lerarenbeurs gebruik kunnen maken. Met deze beurs kunnen zij investeren in hun eigen verdere professionalisering. De lerarenbeurs draagt zo bij aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, én kan een impuls geven aan schoolontwikkeling en de onderwijskwaliteit. Uit het eindrapport van het evaluatieonderzoek van de lerarenbeurs blijkt ook dat de lerarenbeurs bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit en positie van leraren en zorgt voor een verhoging van het kwalificatieniveau.