‘Leren verbeteren werkt’

14 november 2018

Het project Leren Verbeteren ondersteunde van 2012 tot 2016 39 scholen met 58 zeer zwakke afdelingen. Uit een onderzoek onder deze scholen blijkt dat vrijwel alle afdelingen weer terug zijn op niveau. Op basis van het onderzoek zijn zes lessen geformuleerd die van belang kunnen zijn voor scholen die willen werken aan een duurzame kwaliteitsverbetering van hun onderwijs, zoals oog voor de kwaliteitsrisico’s van kleine afdelingen, gerichte aandacht voor taalzwakke leerlingen en de cruciale rol van onderwijskundig leiderschap.

De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in een dik rapport met bevindingen met veel getallen en feiten. 'Een beetje onleesbaar', zegt projectleider Hans Sandtke. Daarom is er voor scholen een publieksversie van de rapportage verschenen met de ervaringen van scholen met een zwakke/zeer zwakke afdeling.

Er staan in de publieksversie gerichte interventies die een kwaliteitsmedewerker kan doen samen met de schoolleiding. In het project bleek dat scholen die onmiddellijk na het oordeel van de inspectie contact zoeken, substantieel sneller terug zijn op een basisarrangement. Ook is op die scholen de looptijd van het hele traject meer dan een jaar korter. Daarnaast blijkt dat scholen met een hoog kwaliteitsbewustzijn een geringe kans hebben op een negatieve beoordeling van de inspectie.

Leren verbeteren presenteerde tevens een poster met daarop de verschillende rollen die kwaliteitsmedewerkers vervullen op scholen: analist, verleider, verbinder, profeet, partner en souffleur. “Die rollen hebben we uit het onderzoek afgeleid”, aldus Sandtke. “De poster helpt je om je bewust te worden van welke rol je vervult.