Les op afstand: alle ICT-randvoorwaarden al op orde?

20 oktober 2020

Inmiddels zijn we doordrongen van de complexiteit en onderlinge relaties van onderwijs op afstand. Het vergt beleid en duidelijke communicatie, een draaiboek of protocol om veilig online te kunnen werken, de infrastructuur moet op orde zijn, de leerling en leraar digitaal vaardig, en de leermiddelen moeten aansluiten bij de doelstelling.

De website lesopafstand.nl heeft alle ICT-randvoorwaarden die in de school op orde moeten zijn tijdens de huidige hybride situatie overzichtelijk op een rij gezet.

Gedragsregels online onderwijs

Wie les op afstand of hybride onderwijs geeft met behulp van videolessen maakt het klaslokaal groter, of dat nu met opgenomen filmpjes is of met een live videoverbinding. Je breidt je lokaal als het ware uit naar de digitale ruimte. Online onderwijs geeft scholen de mogelijkheid om de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen, ook wanneer leerlingen of leraren thuis moeten blijven. Dit brengt echter ook risico’s met zich mee. Leraren en scholen ondervinden dat soms ook aan den lijve, nu onderwijs op afstand veel voorkomt. Waar moet je op letten om te zorgen dat je de risico’s zo klein mogelijk houdt en welke afspraken moet je maken met personeel, leerlingen en ouders? Op de pagina Veilig gebruik maken van video in je les’ op Lesopafstand hierover meer informatie.   

Daarnaast ontwikkelde Stichting Zaam interconfessioneel voortgezet onderwijs een handreiking voor een gedragscode om de online veiligheid van leerlingen en leraren te waarborgen.