Licenties van (drie jaar) ongebruikte vbo-profielen en schoolsoorten worden ingetrokken

20 december 2018

Scholen die drie jaar achter elkaar geen leerlingen hebben ingeschreven op een van hun vbo-profielen, raken in de toekomst de licentie voor dit profiel kwijt.

Dit is geregeld in de wet waarmee ook de nieuwe vmbo-profielen zijn ingevoerd. Deze wet ging in op 1 augustus 2016, dus per 1 augustus 2019 worden de eerste licenties op grond hiervan ingetrokken. Scholen van wie een profiellicentie wordt afgesloten, krijgen hierover uiterlijk op 1 maart bericht.

Voor pro, mavo, havo en vwo is in het schooljaar 2018-2019 eenzelfde regeling ingegaan. Vanaf schooljaar 2021-2022 worden op basis daarvan schoolsoorten afgesloten die drie jaar lang geen leerlingen hebben geteld in de hoogste twee leerjaren. Voor het praktijkonderwijs gaat het om scholen waarbij geen leerlingen zijn geteld in de hele school.

Gevolgen

Het afsluiten van profielen heeft voor de meeste scholen geen gevolgen (voor de bekostiging). Omdat het om nieuwe wetgeving gaat waar nog niet veel aandacht voor is geweest, kunnen scholen die hierdoor wel in de problemen komen (alleen) dit jaar een aanvraag indienen om de licentie één jaar langer te behouden. Hier zijn enkele voorwaarden aan gebonden: 

  • Er is regionale afstemming over het aanbieden van het profiel, blijkend uit verklaringen van geen bezwaar van scholen uit het RPO-gebied dan wel scholen uit de gemeente van de betreffende vestiging(en) van de school.
  • De school kan aannemelijk maken dat het profiel voldoende leerlingen zal trekken en er voldoende arbeidsmarktperspectief is voor deze leerlingen.
  • De school heeft een valide reden voor het feit dat ze een jaar langer wachten met inschrijven van leerlingen op het betreffende profiel.


Een aanvraag waarin op deze drie punten wordt ingegaan, kan worden ingediend bij: DUO (Afdeling OI/BKP Productie 1, Postbus 30205, Den Haag.