Loopbaanontwikkeling- en begeleiding: doe mee aan de Monitor LOB

13 februari 2023

Om een goed beeld te krijgen van loopbaanontwikkeling- en begeleiding (LOB) in de praktijk én om waardevolle kennis en ervaringen uit het veld op te halen, voert het Expertisepunt LOB voor de derde en laatste keer de Monitor LOB uit. De VO-raad nodigt schoolleiders, locatiedirecteuren, decanen, LOB-coördinatoren, studieloopbaanbegeleiders en leerlingen uit om mee te doen.

Waarom de Monitor LOB?

Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs. Scholen in het vo en mbo organiseren daarom veel verschillende activiteiten op het gebied LOB. De Monitor LOB wordt uitgevoerd om een beeld te kunnen krijgen van LOB in de praktijk en waar scholen behoefte hebben aan ondersteuning. Het Expertisepunt LOB gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om richting te geven aan hun activiteiten en scholen en professionals nog beter te ondersteunen bij hun werkzaamheden.
Het Expertisepunt LOB is een initiatief van de VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen (VH) en deelname aan de monitor wordt dan ook van harte aanbevolen.

Wat vragen we van je?

Jouw medewerking is van groot belang om een goed beeld te kunnen krijgen van LOB in de praktijk én jouw ondersteuningsbehoefte. Daarom vragen we je en alle betrokkenen bij LOB in jouw school om tussen maandag 13 februari en vrijdag 17 maart een vragenlijst in te vullen. Ook kan je deelnemen aan een verdiepende (online) focusgroep om de resultaten van de enquête en de gevonden verschillen met de eerste meting te bespreken. Kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen staan hierbij centraal.


Meer informatie

Heb je een vraag of opmerking over het onderzoek? Neem dan contact op met het onderzoeksbureau via onderzoek@aoconsult.nl.