'Mag ik een lijst van geslaagde leerlingen publiceren?'

09 juni 2021

Vandaag wordt voor veel examenleerlingen de uitslag van de eindexamens bekend. In het verleden waren er veel vragen rond het publiceren van de namen van geslaagden. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat dat gewoon mag mits de geslaagden hiervoor toestemming hebben gegeven. Traditiegetrouw publiceren veel scholen een lijst met geslaagde leerlingen in de regionale krant en op hun website.

Het netwerk Informatiebeveiliging & Privacy (IBP) stelt vast dat een school de namen en uitslagen niet zonder expliciete toestemming van leerlingen kan publiceren in de krant of op de eigen website. Als leerlingen jonger zijn dan 16 moeten ouders/verzorgers die toestemming geven. Er ligt geen wettelijke grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen op deze manier. Ook is er geen sprake van aannemelijk belang. 

De autoriteit geeft aan dat de toestemming ook mondeling mag worden gegeven. Als school moet je echter wel kunnen aantonen dat toestemming is gegeven. Een mogelijkheid is om na een mondeling gegeven toestemming een mail aan de betrokkene te sturen waarin wordt aangegeven dat deze mondeling toestemming heeft gegeven. De betrokkene kan dan op deze mail reageren als dit niet correct blijkt te zijn.

Een mogelijkheid is om de handtekening voor toestemming te vragen op het moment dat examenleerlingen tekenen voor de cijferlijst van het schoolexamen. 

Dit voorbeeld is een van de vele vragen over privacyregels die kunnen leven op scholen. Voor andere vragen is er de online informatie 'Aanpak IBP' die scholen helpt te voldoen aan de privacyregels.

Kennis uitwisselen?
Het Netwerk Informatiebeveiliging en privacy (IBP) is voor iedereen die zich op school bezighoudt met IBP. Het netwerk is dé plek om met collega’s die zich bezighouden met IBP, kennis en ervaringen te delen, gebruik te maken van standaarddocumenten en met elkaar in gesprek te gaan.