Marginale stijging verzuim in 2017

28 september 2018

Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs steeg in 2017 met 0,2 procentpunt voor onderwijzend personeel (OP) naar 5,3%. Voor onderwijsondersteunend personeel (OOP) steeg het met 0,1 procentpunt naar 5,5%. Dit blijkt uit het jaarlijkse verzuimonderzoek van Voion.

Landelijke trend ziekteverzuim

De lichte stijging past binnen de landelijke trend. Het CBS zag een stijging van het ziekteverzuim van 0,1 procentpunt naar 4,0%.

De stijging is nog niet opmerkelijk te noemen: het gemiddelde verzuimpercentage in het voortgezet onderwijs beweegt zich de afgelopen tien jaar steeds rond de 5,0% voor het OP en rond de 5,5% voor het OOP.

Meldingsfrequentie 2016 2017
OP 1,8 1,6
OOP 1,3 1,2

 

Gemiddelde verzuimduur (dagen) 2016 2017
OP 12 13
OOP 16 17

 

Nulverzuim (%) 2016 2017
OP 33,8 35,6
OOP 43,6 45,2

 


Hoge baantevredenheid in het vo

Naast de verzuimcijfers heeft Voion ook de tevredenheid van werknemers in het vo laten onderzoeken. Uit de analyse van deze Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat bijna 80% van de werknemers in het vo tevreden tot zeer tevreden is met hun baan. Ondanks deze grote baantevredenheid, komen burn-out klachten in het voortgezet onderwijs bijna twee keer zo vaak voor als in andere sectoren (29% versus 16%).