Meer dan 25.000 leerlingen testen voor beroep leraar

27 november 2019

In de jaarlijkse campagne ‘Helden voor de klas’ vulden 25.841 jongeren de test ‘Ben ik geschikt’ in. De online test geeft jongeren inzicht over welke eigenschappen ze beschikken, hoe die passen bij het beroep leraar en of welk type onderwijs het beste bij hen aansluit.

De test kan nu nog steeds gemaakt worden ten behoeve van loopbaanoriëntatie (LOB) en is beschikbaar via Wordleraarinhetvo.nl.

Uit effectonderzoek blijkt dat één op de drie scholieren die de communicatiecampagne Helden voor de Klas gezien hebben, positiever zijn gaan denken over het leraarschap. Het percentage scholieren – met een passend profiel voor het lerarenberoep – dat het lerarenberoep overweegt, is helaas niet gestegen. Onder studenten met een passend profiel is wel een stijging te zien. Waar eerst in de 0-meting 24% het lerarenberoep overweegt is dat in de laatste meting 28%. Deze en andere conclusies maakt Voion inzichtelijk middels deze infographic.

Door de campagne ‘Helden voor de klas’ worden leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo en studenten geënthousiasmeerd voor het leraarschap. Met verhalen van jonge docenten en studenten aan de lerarenopleiding was de campagne sinds de start in 2017 21 miljoen keer zichtbaar onder jongeren.

De campagne Helden voor de klas was een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO samen met Voion om de instroom aan de pabo en de lerarenopleidingen te vergroten. Daarmee wilde het een bijdrage leveren om het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs aan te pakken. De VO-raad was via Voion nauw betrokken bij de ontwikkeling van de campagne.